Thứ Sáu, ngày 20 tháng 10 năm 2017
Vietnamese - VNJapanese(JP)English (United Kingdom)

Bảo vệ tài nguyên rừng
Thực trạng, thách thức quản lý rừng cộng đồng ở Việt Nam


Rừng cộng đồng tồn tại từ lâu đời, nó gắn với lợi ích tập thể của người dân, gắn với tâm linh, tự do tín ngưởng của cộng đồng.

Xem thêm >>
 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP-NÚI BÀ GIAI ĐOẠN (11/2004-7/2010).

1. Qúa trình hình thành Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

Xem thêm
 
Lực lượng Kiểm lâm Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà 5 năm xây dựng và thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng

Hạt kiểm lâm vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà được thành lập theo Quyết định số 157/QĐ - UB ngày 08 tháng 9 năm 2005 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Xem thêm
 
Báo cáo kết quả hội thảo về quản lý Vườn Quốc gia và khu bảo tồn tại Nhật Bản

Với mục đích trao đổi các thông tin về quản lý vườn quốc gia và các khu bảo tồn giữa các dự án được tài trợ bởi JICA ở một số quốc gia thuộc Châu Á và Châu Mỹ

 

Xem thêm>>
 
Sau12Tiếp

Trang 1 của 2
Trang chủ | Thơ về Bidoup-Núi Bà | Tuyển dụng | Site map | Quy định sử dụng