Thứ Sáu, ngày 20 tháng 10 năm 2017
Vietnamese - VNJapanese(JP)English (United Kingdom)

森林資源保全
Thực trạng, thách thức quản lý rừng cộng đồng ở Việt Nam
Translated version is currently unavailable. Please come back later


Rừng cộng đồng tồn tại từ lâu đời, nó gắn với lợi ích tập thể của người dân, gắn với tâm linh, tự do tín ngưởng của cộng đồng.

Xem thêm >>
 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP-NÚI BÀ GIAI ĐOẠN (11/2004-7/2010).
Translated version is currently unavailable. Please come back later

1. Qúa trình hình thành Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

Xem thêm
 
Lực lượng Kiểm lâm Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà 5 năm xây dựng và thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng
Translated version is currently unavailable. Please come back later

Hạt kiểm lâm vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà được thành lập theo Quyết định số 157/QĐ - UB ngày 08 tháng 9 năm 2005 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Xem thêm
 
Report on the results of workshop on Management of National Parks and conservation areas in Japan

Với mục đích trao đổi các thông tin về quản lý vườn quốc gia và các khu bảo tồn giữa các dự án được tài trợ bởi JICA ở một số quốc gia thuộc Châu Á và Châu Mỹ

 

Xem thêm>>
 
12

1 / 2 ページ
ホームページ | 法令について | リクルート | サイトマップ | 利用規約