Thứ Năm, ngày 21 tháng 09 năm 2017
Vietnamese - VNJapanese(JP)English (United Kingdom)

Some results of 3 years of operation of Bidoup Nui Ba forest protection division

Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà có nhiệm vụ chính sau đây: Tổ chức bảo vệ tài nguyên rừng, chống chặt phá rừng, PCCCR, phòng trừ sâu bệnh hại rừng ở khu rừng đặc dụng; Thừa hành pháp luật kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về rừng theo qui định của pháp luật;

 
ホームページ | 法令について | リクルート | サイトマップ | 利用規約