Thứ Sáu, ngày 20 tháng 10 năm 2017
Vietnamese - VNJapanese(JP)English (United Kingdom)

法的文書
タイトルフィルタ     表示 # 
# 記事タイトル
1 Nghị định 157/2013/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
2 Quyết định 1738/QĐ-TTg về việc phê duyệt kết quả rà soát điều chỉnh phân khu chức năng VQG Bidoup-Núi Bà
3 Quyết định 1240/QĐ-TTg chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên Bidoup-Núi Bà thành VQG Bidoup-Núi Bà
4 Hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2012
5 Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường trong công tác bảo vệ rừng
6 Quyết định số 205/QĐ-BNN-TCCB, ngày 07 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020
7 Phương án tăng cường công tác bảo vệ rừng khu vực Tây nguyên năm 2012
8 Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát tại hội nghị tổng kết công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2011
9 Thông tư số 80/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
10 Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách quản lý và sử dụng rừng thuộc Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng
11 Chỉ thị số 1685 của Thủ tướng CP tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ
12 Quyết định số 1828/QĐ-BNN-TCLN ngày 11 tháng 8 năm 2011 về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2010
13 Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng
14 Quyết định Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Cục Kiểm lâm và Vườn quốc gia về
15 Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công chức Kiểm lâm giai đoạn 2011 - 2015
16 Decree No. 32/2006/NĐ-CP
17 Decree governing organization and operation of forest protection
18 Decree governing organization and operation of forest protection
 
ホームページ | 法令について | リクルート | サイトマップ | 利用規約