Thứ Tư, ngày 26 tháng 07 năm 2017
Vietnamese - VNJapanese(JP)English (United Kingdom)

Danh bạ điện thoại
Translated version is currently unavailable. Please come back later

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP-NÚI BÀ

Tên cơ quan, đơn vị: Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

Địa chỉ: Tiểu khu 97, xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 063 3502 005 - Fax: 063 3813 654

Email: このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください

STT Họ và Tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động Email
I. Ban Giám Đốc
1 Lê Văn Hương Giám đốc 3576 279 3824 800 0912 081 303 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
2 Đỗ Mạnh Hùng Phó Giám đốc 3502 055 3828 062 0989 008 522 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
3 Đỗ Văn Ngọc Phó Giám đốc 3536 679
0905 879 668 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください  
II. Phòng Tổ Chức - Hành Chính (063 3502 005)

このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください ; このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください

4 Tôn Thiện An Trưởng phòng 3502 005
01256 316 789 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください ; このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
5 Võ Đức Cường Nhân viên

0979 277 379 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
6 Hà Văn Tiến Nhân viên

0938 938 774 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
7 Nguyễn Thị Liên Nhân viên

01679 118 797
8 Đặng Quang Quyết Lái xe

0945 806 888
9 Nguyễn Văn Tước Lái xe

0949 245 619
10 Cao Ngọc Nghĩa Lái xe

063 3502 742
11 Nguyễn Quốc Quân Lái xe

0976 332 077
12 Lê Văn Thanh Sơn Lái xe

0946 727 323
13 Trần Thị Thủy Tạp vụ

0164 332 7914
14 Đặng Trọng Hội Bảo vệ

0919 678 576
15 Đặng Văn Tiến Bảo vệ

01689 169 485
16 Hà Duy Thành QL Nhà máy nước

0973 788 734
17 Lơ Mu Ha Theo Bảo vệ 3518 079
0915 657 331
18 Nguyễn Văn Sỹ Bảo vệ

01218320167
III. Phòng Tài Vụ (063 3577 051) このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
19 Nguyễn Thị Minh Hồng Kế Toán Trưởng 3598 979
0918 589 889 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
20 Nguyễn Mạnh Cường Phó phòng

0918 590 890 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
21 Phạm Thị Kiều Vân Nhân viên

0985 486 959 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
22 Mai Nhân viên

01656 214 614
23 Hà Thị Thu Phương Nhân viên

0165 223 8820 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
24 Nguyễn Thị Hoa Ban Nhân viên

0983 994 211 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
IV Phòng Kế Hoạch và hợp tác quốc tế (063 3596 079) このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
25 Đào Viết Lương Phó phòng 3596 079
063 3903 692 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
26 Lê Khắc Đạo Nhân viên

01234 012 929 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
27 Cao Phiこのメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
28

V Phòng Kỹ thuật và nghiên cứu khoa học (063 3576 079) このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
29 Nguyễn Anh Tuấn Trưởng phòng 3576 079
0919 066 134 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
30 Bùi Thế Hoàng Nhân viên

0979 230 632 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
31 Ngô Văn Huyễn Nhân viên

0976 230 256 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
32 Nguyễn Sỹ Quang Nhân viên

0977 458 651 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
VI Trung tâm Du lịch sinh thái và giáo dục môi trường (063 3538 079) このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
33 Nguyễn Lương Minh Giám đốc 3747 449 3814 449 0918 815 159 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
34 Phạm Xuân Nguyên Phó Giám đốc

0944 115 715 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
35 Trần Nhật Tiên Nhân viên

0908 029 399 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
36 Trương Trọng An Nhàn Nhân viên

0902 541 226 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
37 Phan Mạnh Hùng Nhân viên

0163 888 3052 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
VII Trung tâm nghiên cứu quốc tế rừng nhiệt đới (063 3502061) このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
38 Tôn Thất Minh Giám đốc 3577 246
0909 267 303 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
39 Lê Văn Sơn Phó Giám đốc

0917 693 288 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
40 Lê Quang Minh Nhân viên

0938 110 566 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
41 Trương Quang Cường Nhân viên

0908 212 767 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
42 Bùi Trung Tuyến Nhân viên

0982 601 639 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
43 Phan Trung Hữu Nhân viên

0167 444 6950 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
44 Lâm Thanh Hà Nhân viênVIII Hạt kiểm lâm (063 3502 140) このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
46 Đôngur Ha Bách Phó hạt trưởng 3502 140
0633 614 029
47 Phạm Xuân Đảm Nhân viên

0982 667 298 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
48 Nguyễn Bá Hòa Nhân viên

0907 607 117
49Phạm Quang HảiNhân viên

0979 412 544

このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください

50 Nguyễn T Thu Hiền Nhân viên

01679 999 568 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
51 Nguyễn T Kiều Noan Nhân viên

0982 593 181 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
52 Mai Thanh Tài Lái xe

0919 066 913
53 Lê Giảng Lâm Lái xe

0167 444 7134
* Các trạm kiểm lâm
54 Tạ Văn Thức Tr. Hòn Giao

0977 076 480 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
55 Đinh Văn Tý Tr. Dưng Jar Giêng

0973 705 043 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
56 Võ Hồng Dương Đội TTLĐ 01

01667 780 007 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
57 Trần Văn Tỉnh Tr. Cổng Trời

0908 916 264 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
58 Phạm Văn Cường Tr. Giang Ly

0984 020 915 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
59 Đào Mạnh Dũng Tr.Liêng Kar

0988 108 079 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
60 Nguyễn Văn Cường Tr.Núi Bà

0919 711 432 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
61 Nguyễn Trọng Trình Tr. Xã Lát

0989 331 744 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
62 Đongur Ha Bình Tr.Đạ Long

01643 277 123
63 Cao Minh Trí Tr.Klong lanh

0912 917 752 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
64 Trần Đình Toàn Tr. Bidoup

0908 962 784 このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
 
ホームページ | 法令について | リクルート | サイトマップ | 利用規約