Thứ Sáu, ngày 20 tháng 10 năm 2017
Vietnamese - VNJapanese(JP)English (United Kingdom)

国際協力
Hoạt động và kết quả hợp tác quốc tế
Translated version is currently unavailable. Please come back later

Xem thêm>>
 
HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ
Translated version is currently unavailable. Please come back later

Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà được thành lập theo quyết định số 1240/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/11/2004.
Một trong chín chương trình hoạt động theo quyết định là hợp tác quốc tế. Mặc dù mới được thành lập nhưng Vườn đã tiếp cận, liên hệ với nhiều Tổ chức Quốc tế để tìm nguồn tài trợ cho các dự án và hợp tác nghiên cứu khoa học, trao đổi chia sẻ thông tin.

Xem thêm>>
 
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ĐỊA LÝ SINH THÁI VÀ HỆ ĐỘNG THỰC VẬT VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP NÚI BÀ
Translated version is currently unavailable. Please come back later

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà và Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, từ tháng 03 đến tháng 05/2008 các nhà khoa học và cán bộ CNV của hai đơn vị đã tiến hành các bước điều tra thực địa, thu thập các số liệu phục vụ cho công trình nghiên cứu tổng thể tài nguyên Vườn QG Bidoup-Núi Bà. Bước đầu đã cho một số kết quả như sau

 

Xem thêm>>
 
Workshop on the climate change in the greater Mekong river basin

Hội thảo xoay quanh các nghiên cứu về biến đổi khí hậu Châu Á trong thiên niên kỷ vừa qua nhằm dự báo và định hướng các hoạt động trong tương lai.

 

Xem thêm>>
 


ホームページ | 法令について | リクルート | サイトマップ | 利用規約