• hinh3
  • hinh7
  • hinh8

PHÂN CẤP NĂNG SUẤT RỪNG TRỒNG KEO LAI (Acacia mangium x auriculiformis). TẠI HUYỆN LẮK - TỈNH ĐẮK LẮK.

{edocs}Phancapnangsuat_guitapchibo.pdf,670,670,link{/edocs}

 

 

 

 

Top