Thứ Sáu, ngày 20 tháng 10 năm 2017
Vietnamese - VNJapanese(JP)English (United Kingdom)

コミュニティ開発
Hệ thống sử dụng đất luôn là một trạng thái cân bằng động
Translated version is currently unavailable. Please come back later

Xem thêm>>
 
Phân tích và đánh giá mô hình nông lâm kết hợp thích ứng tại huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng và đề xuất giải pháp phát triển nông lâm kết hợp ở Tây Nguyên.
Translated version is currently unavailable. Please come back later


Xem thêm>>
 
Phát triển cộng đồng
Translated version is currently unavailable. Please come back later

Trong định hướng thực hiện giai đoạn hai, dự án SMNR-CV chú trọng vào việc đưa các phương pháp có sự tham gia và mô hình cải tiến vào các quy trình thực hiện thường xuyên của các sở, ban, ngành liên quan, để từ đó các sở, ban, ngành chỉ đạo, hướng dẫn các nhóm mục tiêu trong vùng dự án triển khai áp dụng trên diện rộng. Nhằm đánh giá được những tác động của dự án trong quá trình thực hiện, trong những chỉ tiêu đánh giá dự án còn bao gồm một chỉ tiêu chung đối với tất cả các lĩnh vực hoạt động của dự án đó là chỉ tiêu hướng cải thiện sinh kế cho người dân tại một số xã thí điểm được lựa chọn.

Xem thêm>>
 


ホームページ | 法令について | リクルート | サイトマップ | 利用規約