Thứ Hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Vietnamese - VNJapanese(JP)English (United Kingdom)

森林生態系の回復
Forest rehabilitation of Bidoup-Nui Ba National Parks

Ban Quản lý rừng đặc dụng Bidoup – Núi Bà được thành lập theo quyết định 1496/QĐ-UBTC ngày 22/10/1993 của UBND Tỉnh Lâm Đồng.

 

 

Xem thêm>>
 


ホームページ | 法令について | リクルート | サイトマップ | 利用規約