Cán bộ phụ trách ở văn phòng chính của JICA đến thăm dự án (24-26/06/2010)

Cán bộ phụ trách ở Văn phòng chính JICA đã đến thăm dự án. Ông đã đến thăm văn phòng dự án của chúng tôi ở Đà Lạt, và công trường xây dựng văn phòng mới của vườn quốc gia và một số thôn mục tiêu và đã thảo luận với các cán bộ quản lý dự án.