Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 3 tháng 6 năm 2021

         Sáng ngày 14 tháng 6 năm 2021, ông Lê Văn Hương – Giám đốc Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà đã chủ trì cuộc họp giao ban tuần 3 tháng 6 năm 2021. Tham gia cuộc họp có lãnh đạo cơ quan, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện công việc trong tuần 2, phương hướng tuần 3 năm 2021 và ý kiến của các đồng chí Phó giám đốc. Ông Lê Văn Hương – Giám đốc Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà đã kết luận và giao nhiệm vụ cho các phòng ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc, ngoài thực hiện chuyên môn thường xuyên trong tuần 3 tháng 6 năm 2021, một số nhiệm vụ tiếp tục tập trung thực hiện như sau:

 

        Phòng Tổ chức – Hành chính tiếp tục tuyên truyền toàn thể CBCCVC và người lao động thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid 19 theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh, tạm thời dừng các hoạt động đón tiếp khách du lịch, các đoàn nghiên cứu khoa học từ vùng có dịch đến đơn vị; tiếp tục phối hợp xây dựng phương án sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP. Hạt kiểm lâm tăng cường tuần tra mật phục 24/24h tại các điểm nóng trên lâm phần Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà; rà soát, lập kế hoạch và giải tỏa diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trên lâm phần các trạm quản lý; rà soát lập hồ sơ diện tích nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp để lập kế hoạch giải tỏa thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; lắp đặt các biển cấm tụ tập, lấn chiếm đất rừng tại tiểu khu 26,27. Các trạm Kiểm lâm thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát rừng trên các lâm phần của các trạm kiểm lâm quản lý, vùng giáp ranh, diện tích tự quản lý. Phòng kỹ thuật & NCKH xây dựng các giải pháp nâng cao công tác giao khoán quản vệ rừng hiệu quả tại đơn vị; thực hiện tổ chức trồng dặm, trồng rừng theo kế hoạch. Phòng Kế hoạch tiếp tục phối hợp cùng Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới xây dựng phương án QLRBV giai đoạn 2020-2030 của VQG Bidoup – Núi Bà; phối hợp với phòng Tài vụ hoàn thiện dự toán xây dựng đề an Du lịch sinh thái; tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ vùng đệm năm 2021. Trung tâm du lịch sinh thái & GDMT tiếp tục thực hiện bảo trì, vệ sinh các tuyến du lịch và thực hiện giáo dục môi trường theo kế hoạch. Trung tâm Nghiên cứu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2021, chương trình bảo tồn các loại Trà My, chăm sóc VTV và phối hợp với Viện nghiên cứu động vật hoang dã Leibniz về khảo sát chuyên sâu về Thỏ vằn và Mang lớn tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.