Thứ Hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Vietnamese - VNJapanese(JP)English (United Kingdom)

Hoạt động dự án
In ấn brochure quảng cáo, hoàn tất trong tháng 08/2011

Để quảng bá cho Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà cũng như giới thiệu về dự án JICA-Bidoup Núi Bà, dự án đã hỗ trợ thiết kế một mẫu brochure phát hành bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt và đến tháng 08/2011 đã hoàn tất in ấn, chuẩn bị được phát hành. Mẫu tờ rơi quảng cáo này sẽ được phân phối miễn phí cho du khách tại Trung tâm Du khách, thông qua các công ty lữ hành nhằm giúp du khách có thêm thông tin hữu ích về Vườn quốc gia.

 
Dự án JICA-CFET, Indonesia sang làm việc trong tháng 07/2011

Cơ quan JICA hiện đang làm việc với Trung tâm giáo dục và đào tạo lâm nghiệp (CFET) thuộc bộ Lâm nghiệp Indonesia. Mục đích của dự án là để hỗ trợ năng lực cho cơ quan CFET thông qua tập huấn về quản lý hợp tác cho các vườn quốc gia. 9 thành viên của dự án JICA-CFET đã sang thăm và làm việc, tổ chức tập huấn về quản lý hợp tác.

 
Tổ chức hội thảo cho các công ty du lịch lữ hành trong tháng 07/2011.

Dự án đã tổ chức buổi hội thảo để trình bày các hoạt động về du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng (CBET) cho các công ty du lịch lữ hành ở Đà Lạt và có 36 công ty tham gia. Dự án đã trình bày các tiềm năng du lịch sinh thái ở Vườn quốc gia, điều kiện để các công ty có thể cộng tác với Vườn quốc gia và Trung tâm Du lịch Sinh thái và Giáo dục Môi trường đã trình bày các mức thu phí cho các hoạt động du lịch ở Vườn. Các đơn vị tham gia đã đóng góp nhiều ý kiến hữu ích cho dự án và Vườn quốc gia.

 
Hội thảo trình bày kế hoạch hoạt động với đại diện cộng đồng các thôn mục tiêu, tổ chức tháng 7/2011.

Dự án đã tổ chức hội thảo để trình bày kế hoạch hoạt động của hợp phần CBET với đại diện của cộng đồng thôn mục tiêu, bao gồm cả các thành viên tham gia tập huấn hướng dẫn viên du lịch sinh thái, các thành viên nhóm công tác. Tổng cộng đã có 50 người tham gia hội thảo. Dự án đã chia sẻ thông tin về những mục đích chính và tiến trình cơ bản khi tổ chức hoạt động, về kế hoạch tổng thể bao gồm xây dựng cơ sở vật chất cho các tuyến đường mòn, về chương trình tập huấn và vế hoạch marketing cũng như cơ chế chia sẻ lợi ích. Đồng thời cũng đã có những phản hồi và đề xuất của các thành viên tham gia được trình bày trong hội thảo.

 
Sau12345678910Tiếp

Trang chủ | Thơ về Bidoup-Núi Bà | Tuyển dụng | Site map | Quy định sử dụng