Thứ Hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Vietnamese - VNJapanese(JP)English (United Kingdom)

Thăm nhà máy chế biến cà phê (10/01/2012)

Thuộc hợp phần EFLO, dự án đang xem xét khả năng tập huấn cho người dân về quy trình sơ chế cà phê sau thu hoạch để tăng giá trị cho cà phê của nông dân trồng. 15 thành viên tham gia đến từ các thôn mục tiêu (thôn Bonnor B và thôn Bon Đưng 1) đã tham quan nhà máy tại xã Tà Nung, gần thành phố Đà Lạt.

 
Trang chủ | Thơ về Bidoup-Núi Bà | Tuyển dụng | Site map | Quy định sử dụng