Thứ Hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Vietnamese - VNJapanese(JP)English (United Kingdom)

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng

Tổng cục Lâm nghiệp được Bộ Nông nghiệp và PTNT giao chủ trì xây dựng Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng. Để hoàn thiện, trình ban hành theo quy định hiện hành, đề nghị mọi cá nhân, tổ chức tham gia góp ý cho dự thảo (dự thảo đính kèm). Ý kiến tham gia góp ý xin gửi về Vụ Bảo tồn thiên nhiên, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ  Nông nghiệp và PTNT, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; điện thoại 04-37331673/Email: CLOAKING

 

 
Trang chủ | Thơ về Bidoup-Núi Bà | Tuyển dụng | Site map | Quy định sử dụng