• hinh2
  • hinh5
  • hinh6

Giới thiệu về Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà

Quyết định thành lập: Thành lập theo Quyết định số 1240/QĐ-TTg ngày 19/11/2004 của Thủ tướng chính phủ Về việc “ Chuyển khu bảo tồn thiên nhiên Bidoup Núi Bà thành Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà”.

 

Trụ sở chính:

  • Tiểu khu 97 xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.
  • Điện thoại : 0263.3502005; Fax : 0263.3813654
  • Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện: 5E Trần Hưng Đạo,TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

 

 

Bảo tồn các hệ sinh thái rừng trong vùng khí hậu á nhiệt đới, núi cao và các loài động thực vật rừng đặc hữu, quý hiếm; gắn kết với các Vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên kế cận để tạo thành một vùng thiên nhiên rộng lớn, góp phần cho việc bảo tồn sinh học ở cao nguyên Đà Lạt, vùng Nam Tây nguyên và vùng Nam Trung bộ.

 

Tên cơ quan, đơn vị: Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

Trụ sở chính: Tiểu khu 97, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Văn phòng đại diện: 5E, Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263 3502 005 Fax: 0263 3813 654

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Top