Thứ Sáu, ngày 20 tháng 10 năm 2017
Vietnamese - VNJapanese(JP)English (United Kingdom)

Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu tương quan giữa Dt, D1.3 và V, đề xuất của cơ sở của việc chặt nuôi dưỡng rừng trồng thông 3 lá tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

Thạc sĩ Hoàng Đình Quang

Thạc sĩ  Lê Quang Minh

(Bài này được đăng trên tạp chí Trường Đại học Nông lâm Thủ Đức

số 1/2012, trang 83 – 89)

Xem thêm
 
Kết quả bước đầu nghiên cứu đặc điểm sinh học của loài thông hai lá dẹt(p.krempfii) tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà

Tây nguyên nói chung và cao nguyên Lâm Viên nói riêng được đánh giá là vùng đa dạng về các loài Thông thứ hai của Việt Nam ( Nguyễn Tiến Hiệp và cộng sự - 2005).  Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà với tổng diện tích lâm phần được giao quản lý là 64.800ha. Vườn Quốc Bidoup – Núi Bà đuợc đánh giá là một trong bốn trung tâm đa dạng sinh học của Việt Nam với nhiều hệ sinh thái rừng khác nhau, là nơi tập trung hầu hết các loài cây lá kim hiện có tại Việt Nam,

Xem thêm
 
Đề Cương Nghiên cứu trồng rừng thử nghiệm phục hồi một số loài thực vật quý hiếm.

Xem thêm
 
Khẳ năng tích tụ carbon của rừng thông ba lá (Pinus kesiya Royle ex Gordon) tự nhiên ở tỉnh Lâm Đồng

Xem thêm
 
Sau123Tiếp

Trang 2 của 3
Trang chủ | Thơ về Bidoup-Núi Bà | Tuyển dụng | Site map | Quy định sử dụng