Thứ Hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Vietnamese - VNJapanese(JP)English (United Kingdom)

Nghiên cứu đặc điểm tái sinh dưới tán rừng kín thường xanh ẩm á nhiệt đới tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng

                                                                                    

  Hoàng Đình Quang, Lê Quang Minh

                 ( Bài này được đăng trên tạp chí Khoa học và Công nghệ Bộ NN & PTNT số 17/2011)
 
Trang chủ | Thơ về Bidoup-Núi Bà | Tuyển dụng | Site map | Quy định sử dụng