Chủ Nhật, ngày 24 tháng 09 năm 2017
Vietnamese - VNJapanese(JP)English (United Kingdom)

Trạm thu ảnh vệ tinh phát hiện sớm điểm cháy (Firewatchvn) sau một thời gian nâng cấp đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng


Theo thông báo trên trang Web của Cục kiểm lâm: Trạm thu ảnh vệ tinh phát hiện sớm điểm cháy (Firewatchvn) sau một thời gian nâng cấp đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, thông tin điểm cháy tại địa chỉ http://Firewatchvn.kiemlam.org.vn.

Cục Kiểm lâm đề nghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các chủ rừng và các tổ chức, cá nhân liên quan quan tâm theo dõi, kiểm tra và xử lý kịp thời các điểm cháy rừng; đồng thời có ý kiến phản hồi đối với các thông tin từ hệ thống Firewatch. Ý kiến gửi về Cục Kiểm lâm theo hòm thư điện tử: CLOAKING ; CLOAKING

 
Trang chủ | Thơ về Bidoup-Núi Bà | Tuyển dụng | Site map | Quy định sử dụng