KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 4/2012

1. Chương trình bảo vệ tài nguyên rừng và bảo tồn đa dạng sinh học

1.1 Công tác giao khoán quản lý bảo vệ rừng đã ký hợp đồng giao khoán 24.646,17 ha gồm:

– Kế hoạch tỉnh:     5.207,18 ha

– Chi trả dịch vụ môi trường rừng:       17.100,83 ha.

– Dự án Flitch:       2.338,16 ha

1.2 Công tác tuần tra quản lý bảo vệ rừng: Trong tháng qua đã phát hiện và xử lý các vụ vi phạm tại huyện Lạc Dương 14 vụ trong đó:

– Xã Lát tổng số 6 vụ gồm:

+ Phá rừng: 04 vụ, tại hiện trường chỉ còn 97 gốc cây thông 3 lá (gỗ đã lấy đi) đang tiến hành điều tra xác minh.

+ Lấn chiếm đất rừng: 01 vụ; diện tích 0,07 ha, chưa xác định đối tượng vi phạm.

+ Giải tỏa đất lấn chiếm: 01 vụ tháo gỡ 1.050 m dây kẽm gai, chưa xác định đối tượng vi phạm.

– Xã Đa Sar tổng số 6 vụ gồm:

+ Khai thác gỗ: 04 vụ, thu được 2,4 m3 gỗ xẻ thông ba lá, thu giữ 01 xe máy, 2 cưa máy, 01 cưa tay: Không phát hiện được đối tượng, đang trong quá trình điều tra.

+ Bẫy thú: 01 vụ thu giữ 5 con chim mồi, 1 xe máy, đang điều tra xử lý.

+ Giải tỏa đất lấn chiếm: 01 vụ; diện tích: 1,1 ha; chưa xác định đối tượng vi phạm.

– Xã Đa chais tổng  01 vụ: Khai thác lâm sản phụ thu giữ 13 bao dớn và 7 xe máy, đang điều tra xử lý.

– Xã Đa Nhim tổng số 01 vụ; Phá rừng: 01 vụ, phát hiện 20 cây thông 3 lá bị chặt (chỉ còn lại gốc cây). Chưa phát hiện được đối tượng, đang tiến hành điều tra, xác minh.

2. Chương trình phòng cháy, chữa cháy rừng

Thành lập Ban chỉ huy PCCC rừng của Vườn quốc gia, Giám đốc là trưởng ban, phân công cán bộ và các tổ nhận khoán trực cháy 24/24 giờ, tại văn phòng của Vườn quốc gia và văn phòng Hạt cũng như các trạm Kiểm lâm và một số khu vực trọng điểm. Ghi chép đầy đủ mọi diễn biến trong ngày vào sổ trực cháy. Chủ động thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ.

3. Chương trình phục hồi sinh thái

Triển khai gieo ươm 53 ngàn cây thông 3 lá phục vụ trồng 20ha rừng. Chăm sóc rừng trồng năm 2: 30ha; năm 3: 25,7ha; năm 4: 20ha và nuôi dưỡng rừng trồng giai đoạn II: 80ha theo kế hoạch năm 2012.

4. Chương trình nghiên cứu khoa học

– Xây dựng chuyên đề về lượng giá rừng do Viện Nghiên cứu chính sách môi trường thuộc Bộ TNMT.

– Làm việc cùng Tổ chức minh bạch quốc tế (TI), Đài thiên văn địa cầu, Trung tâm Nghiên cứu khoa học của Trường Trung học Mahattan về chương trình hợp tác nghiên cứu.

– Làm việc cùng Trung tâm Đa dạng sinh học và phát triển(CBD) về thiết lập ô định vị để điều tra, giám sát đa dạng sinh học.

5. Chương trình tuyên truyền giáo dục về bảo vệ môi trường và thiên nhiên.

Hoàn thiện các mô hình diễn giải môi trường tại trung tâm du khách.

6. Chương trình phát triển du lịch sinh thái

– Tiếp thị, quảng bá hình ảnh về du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia, xây dựng các tuyến du lịch đi bộ phục vụ khách tham quan.

– Tham gia hội chợ quảng bá du lịch tại TP. HCM từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 4 năm 2012.

7. Chương trình hợp tác quốc tế

Phối hợp cùng tổ chức WWF triển khai dự án “Ưu tiên bảo tồn loài vượn đen má vàng ở vùng cảnh quan Nam Trường Sơn thông qua nâng cao năng lực cho cán bộ kiểm lâm”.

Thực hiện dự án JICA “Tăng cường năng lực quản lý dựa vào cộng đồng cho Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà”.

Đề xuất pha 3 dự án VCF “Bảo tồn Đa dạng sinh học có sự tham gia trong đó đặc biệt chú trọng đến các loài chỉ thị tại VQG Bidoup – Núi Bà”.

Đón tiếp và làm việc với các đoàn khoa học trong và ngoài nước đến nghiên cứu tại VQG Bidoup – Núi Bà.

8. Chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực và trang thiết bị kỹ thuật.

Tiếp tục triển khai xây dựng các hạng mục đầu tư:

– Thi công phần nền đường của tuyến đường cấp 5 nối từ ĐT 723 vào khu hành chính, dịch vụ VQG với tổng chiều dài 6,6 km, có tổng vốn đầu tư gần 60 tỷ.

– Thi công xây dựng công trình Gói thầu số 02: Xây dựng hệ thống cấp nước và thiết bị đi kèm trong phân khu hành chính dịch vụ VQG với tổng vốn đầu tư 5,6 tỷ.

– Sửa chữa xong trạm kiểm lâm Hòn Giao, Giang Ly, Long Lanh.

9. Công tác khác

Làm việc với Sở Nội vụ về việc bổ sung biên chế năm 2012.

Phòng KH&HTQT