Author Archives: admin

Từ năm 2008 đến 2010, nhóm các nhà nghiên cứu từ Bảo tàng Ô-xtrây-li-a, Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Khoa học Tự nhiên bang North Carolina, Hoa Kỳ đã tiến hành nhiều đợt khảo sát thực địa Vườn Quốc gia Bidoup–Núi Bà, […]

Việc phát hiện một trong những quần thể thông đỏ lớn nhất tại Việt Nam cho thấy còn có rất nhiều điều bí ẩn tại Vườn cần được tiếp tục khám phá. Thông đỏ có tên khoa học là Taxus Wallichiana Zucc., thuộc họ Taxaceae là loài cây quý hiếm có giá trị kinh tế […]

Trong chương trình khảo sát của Birdlife tại khu vực núi Bidoup thuộc Vườn QG Bidoup – Núi Bà tháng 5 năm 2008, các nhà khoa học của Birdlife và cán bộ phòng KT&NCKH-VQG Bidoup-Núi Bà đã ghi nhận một số loài chim tại khu vực này. I. Tổng quan khu vực khảo sát. Cách […]

Trong thời gian từ tháng 07 đến tháng 09, dự án đã cộng tác với trường đại học Nông Lâm và cùng với các thành viên nhóm công tác của dự án để thực hiện “Đánh giá Nông thôn có sự tham gia – PRA” ở năm thôn mục tiêu của dự án. Bản báo […]

Hạt kiểm lâm vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà được thành lập theo Quyết định số 157/QĐ – UB ngày 08 tháng 9 năm 2005 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Theo đề nghị của Giám đốc yêu cầu các cán bộ Công chức viên chức trong cơ quan góp ý phương án thành lập trung tâm Du lịch sinh thái và giao dục môi trường và gửi về mail: bidoupnuiba@vnn.vn, lvhuong@hcm.vnn.vn, dongoc541@yahoo.com. {edocs}PATLTTDLSTGDMT0910.doc,670,670,link{/edocs}

Theo đề nghị của Giám đốc yêu cầu các cán bộ Công chức viên chức trong cơ quan góp ý phương án thành lập trung tâm quốc tế nghiên cứu rừng nhiết đới và gửi về mail: bidoupnuiba@vnn.vn, lvhuong@hcm.vnn.vn, dongoc541@yahoo.com. {edocs}PATLTTQTNCRND.doc,670,670,link{/edocs}