LIÊN HỆ

Thông tin liên hệ

  Điện thoại

Điện Thoại: (0263) 3502005
Fax: (0263) 3813654

Địa chỉ

Trụ sở chính: Tiểu khu 97, Đạ Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng;
Văn phòng ĐD: Tầng 4, Tòa nhà số 4A, Trần Hưng Đạo, Phường 10, Tp Đà Lạt .

Mail

 vqgbdnb@lamdong.gov.vn

Gửi mail liên hệ