Category Archives: Tin tức

Vào sáng ngày 22.03.2010, buổi họp ban điều phối chung lần thứ nhất và cũng là buổi họp khởi động dự án được tổ chức ở thành phố Đa Lạt. Buổi họp có sự tham dự của 52 thành viên, gồm cả phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, một đại diện của văn phòng […]

Dự án sẽ được thực hiện bởi tám thành viên trong nhóm công tác dự án dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia. Nhóm công tác dự án bao gồm các nhân viên của vườn quốc gia và các đối tác của vườn quốc gia. Để thực hiện thành công các hoạt động dự […]