Category Archives: Thơ về Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà


Tiếng chim nào hót thật trong xanh Voọc đốm ôm con, cành chuyền cành Sóc nâu đùa giỡn bên suối biếc Khúc nhạc thiên nhiên tấu an lành