Topic: Từ Đa Nhim trekking về Đưng K’nớ có nhớ đến ai?

Mời các bạn bấm vào đường link : 

Từ Đa Nhim trekking về Đưng K’nớ có nhớ đến ai?