Ban quản lý dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) Bidoup-Núi Bà tổ chức tập huấn Nâng cao kiến thức pháp luật liên quan đến bảo tồn động vật hoang dã trong thiên nhiên tại Việt Nam

Ngày 18 tháng 5 năm 2023, Ban quản  lý dự án  Quản  lý  rừng  bền  vững  và  Bảo tồn đa dạng  sinh  học (VFBC)  Bidoup-Núi Bà tổ chức tập  huấn  Nâng  cao  kiến  thức  pháp  luật  liên quan đến  bảo  tồn động  vật hoang dã trong thiên nhiên tại Việt Nam.

 

 

Tham gia lớp tập huấn có cán bộ kỹ thuật, công chức kiểm lâm Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà; đại diện Hạt kiểm lâm huyện Lạc Dương và các nhóm Bảo tồn cộng đồng các xã, trị trấn trong huyện Lạc Dương. Lớp tập huấn diễn ra ba đợt và mỗi đợt tập huấn khoảng 56 người tham dự, kéo dài 3 ngày; lớp thứ thứ nhất: từ ngày 18/05/2023 đến ngày 20/05/2023; lớp thứ hai dự kiến: từ ngày 29/05/2023 đến ngày 31/05/2023; lớp thứ ba dự kiến: từ ngày 12/6/2023 đến ngày14/06/2023.

 

Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp các nhóm Bảo tồn cộng đồng các xã, thị trấn trong huyện hiểu biết hơn về thực trạng công tác bảo vệ động vật hoang dã trong thiên nhiên tại Việt Nam, những khó khăn trong công tác bảo vệ động vật hoang dã hiện nay; nâng cao nhận thức về tình trạng nguy cấp của các loài động, thực vật đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng; tăng cường kiến  thức về các quy định của  pháp  luật liên quan đến  bảo  tồn động  vật  hoang dã cho thành  viên  nhóm Bảo tồn cộng đồng.