Chi bộ Văn phòng Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà tổ chức đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022- 2025

Được sự đồng ý của Đảng ủy cơ sở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, ngày 22/7/2022 Chi bộ Văn phòng tổ chức đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022- 2025.

Tham dự Đại hội có các đồng chí đại diện Đảng ủy cơ sở, Ban giám đốc, đoàn thể; bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà và các đoàn viên ưu tú.

 

 

Tại đại hội, các đồng chí đảng viên đã nghiêm túc thảo luận, tham gia nhiều ý kiến thiết thực, có trách nhiệm, đảm bảo chất lượng vào báo cáo chính trị trình đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 của chi bộ Văn phòng Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà, báo cáo kiểm điểm Chi ủy. Đại hội phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm bầu cử cấp ủy, bí thư, phó bí thư Chi bộ Văn phòng khóa mới đảm bảo tiêu chuẩn, đủ sức lãnh đạo chi bộ hoàn thành nhiệm vụ và đại hội cũng thống nhất cao Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022- 2025 của Chi bộ Văn phòng Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà.

Đại hội Chi bộ Văn phòng trực thuộc Đảng bộ cơ sở Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đã tạo sự đoàn kết, thống nhất cao về nhận thức và hành động; đã đánh giá, khẳng định những kết quả đạt được việc thực hiện nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu từ đó xác định được phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ 2022 – 2025.