Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ nghiệp vụ chuyên môn trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

Sáng ngày 24 tháng 8 năm 2022, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng có buổi làm việc với Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà nhằm hỗ trợ đơn vị về mặt nghiệp vụ chuyên môn trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

 

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng tham gia buổi làm việc gồm có Chi cục trưởng, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Chi cục kiểm lâm và lãnh đạo Hạt kiểm lâm huyện Lạc Dương; Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà tham dự buổi làm việc có Ban giám đốc, Trưởng phòng các phòng chuyên môn, Trưởng các bộ phận và các Trạm trưởng trạm kiểm lâm thuộc Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà.

 

 

Lãnh đạo Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà đã báo cáo tình hình công tác quản lý bảo vệ rừng 7 tháng đầu năm 2022 về những tồn tại, khó khăn thực tế tại đơn vị, tại các trạm kiểm lâm và đề nghị Chi cục Kiểm lâm hướng dẫn, hỗ trợ về công tác chuyên môn nghiệp vụ nhằm năng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ rừng tại đơn vị và nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia.

Tại buổi làm việc lãnh đạo Chi cục đã chia sẽ những khó khăn, áp lực nghành lâm nghiệp trong giai đoạn hiện nay và giải đáp các kiến nghị, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng kiểm lâm đơn vị nhằm thực hiện hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng tại Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà.