Cho thuê môi trường rừng để phát triển du lịch sinh thái kết hợp cảnh quan bảo vệ rừng

Ngày 8 tháng 10 năm 2018, Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà và công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hoàng Châu ký kết thỏa thuận Hợp đồng cho thuê môi trường rừng để phát triển du lịch sinh thái kết hợp cảnh quan bảo vệ rừng ở Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà.

Tham dự buổi lễ ký kết có lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà và đại diện công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hoàng Châu.

 

 

Với quy mô diện tích rừng cho thuê môi trường rừng là 300 ha nằm tại một phần phân khu hành chính dịch vụ tiểu khu 91, phân khu phục hồi sinh thái tiểu khu 92 thuộc lâm phần Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà. Thời hạn thuê môi trường rừng là 50 năm, sau mỗi chu kỳ 10 năm sẽ xem xét quyết định tiếp tục ký hợp đồng trên cơ sở kết quả đánh giá tác động môi trường rừng và các tác động khác của hoạt động cho thuê môi trường rừng. Tiền thuê môi trường rừng thực hiện theo Điểm 2, Điều 12 của Quyết định 24/2012/QĐ-TTg ngày 1 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 -2020.

 

Việc cho thuê môi trường rừng ở Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà là hướng đi mới nhằm xây dựng mô hình quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững, quản lý bảo vệ diện tích rừng hiện có. Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, cộng đồng dân cư cùng tham gia và hưởng lợi trực tiếp từ các dịch vụ du lịch, cải thiện sinh kế cho người dân, góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, giá trị đa dạng sinh học của khu vực và tăng nguồn thu ngân sách địa phương.