Đảng bộ cơ sở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023

Ngày 09 tháng 01 năm 2024 tại hội trưởng Văn phòng đơn vị, Đảng bộ cơ sở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 nhằm đánh giá công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham gia Hội nghị có toàn thể Đảng viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà; về chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh,

 

 

Trong năm 2023, Đảng ủy cơ sở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà đã chủ động, linh hoạt đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng nghị quyết, kế hoạch tập trung lãnh đạo đảng ủy, các chi bộ đảng thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023, trọng tâm là tăng cường đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, vai trò nêu gương của người đứng đầu; Làm tốt công tác phát triển đảng viên; Qua đó đã khẳng định được vai trò của Đảng bộ cơ sở và cấp ủy, góp phần hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2023. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy cơ sở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế, đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, các mục tiêu cụ thể trong Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Tại Hội nghị tổng kết, Đảng ủy cơ sở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà trao tặng giấy khen cho các đồng chí đảng viên có thành tích hoàn thành xuất sắc trong năm 2023.