Giới thiệu 15 loài thực vật mới được mô tả cho khoa học từ Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà qua 15 xây dựng và phát triển

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển, Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà trân trọng giới thiệu 15 loài thực vật mới được các nhà khoa học ghi nhận và miêu tả từ Vườn quốc gia. Đây là một phần trong số hơn 50 loài động, thực vật được mô tả tại Vườn trong 15 năm qua.

 

 1. Đa tử trà hương:
 • Tên khoa học: Polyspora huongiana
 • Họ chè – Theaceae
 • Năm công bố: 2012
 • Tạp chí: Nordic Journal of Botany.
 • Tác giả công bố: G. OREL
 • Hình ảnh:

             

 1. Trà cành dẹt
 • Tên khoa học: Camellia Inusitata
 • Họ chè – Theaceae
 • Năm công bố: 2012
 • Tạp chí: EDINBURGH JOURNAL OF BOTANY
 • Tác giả công bố: G. ORE L
 • Hình ảnh:

 1. Dạ hợp bidoup:
 • Tên khoa học: Magnolia bidoupensis
 • Họ Ngọc lan – Magnoliaceae
 • Năm công bố: 2011
 • Tạp chí: Ann. Bot. Fennici
 • Tác giả công bố: Vũ Quang Nam và cộng sự
 • Hình ảnh:

 1. Xà Thảo tristylatus:
 • Tên khoa học: Ophiopogon tristylatus
 • Họ Măng tây – Asparagaceae
 • Năm công bố: 2013
 • Tạp chí: Taiwania
 • Tác giả công bố: Leonid V. Averyanov
 • Hình ảnh: (Tạp Chí Taiwania)

 1. Trà Núi Bà:
 • Tên khoa học: Camellia ligustrina
 • Họ Chè – Theaceae
 • Năm công bố: 2014
 • Tạp chí: BioOne Research Evolved
 • Tác giả công bố: G. OREL
 • Hình ảnh:

 1. Súm hòn giao:
 • Tên khoa học: Adinandra hongiaoensis
 • Họ Chè – Pentaphylaceaceae
 • Năm công bố: 2014
 • Tạp chí: J. Jpn. Bot
 • Tác giả công bố: Hoàng Thanh Sơn và Lương Văn Dũng
 • Hình ảnh:

 1. Giang ly ký
 • Tên khoa học: Billolivia kyi
 • Họ Thượng tiễn – Gesneriaceae
 • Năm công bố: 2015
 • Tạp chí: Phytotaxa
 • Tác giả công bố: Lưu Hồng Trường và cộng sự
 • Hình ảnh:

 1. Dạ hợp lâm đồng:
 • Tên khoa học: Magnolia lamdongensis
 • Họ Ngọc lan – Magnoliaceae
 • Năm công bố: 2015
 • Tạp chí: ADANSONI
 • Tác giả công bố: Trần Văn Tiến và cộng sự
 • Hình ảnh:

 1. Nam mộc hương bidoup
 • Tên khoa học: Aristolochia bidoupensis
 • Họ Nam Mộc Hương – Aristolochiaceae
 • Năm công bố: 2016
 • Tạp chí: Helsinki
 • Tác giả công bố: Đỗ Văn Trường
 • Hình ảnh:

 1. Tỏi rừng cylindria:
 • Tên khoa học: Aspidistra cylindrica
 • Họ Măng tây – Asparagaceae
 • Năm công bố: 2016
 • Tạp chí: BioOne
 • Tác giả công bố: Nikolay A. Vislobokov và cộng sự
 • Hình ảnh:

 1. Nam tinh Langbiang
 • Tên khoa học: Arisaema langbiangense
 • Họ Ráy – Araceae
 • Năm công bố: 2016
 • Tạp chí: Phytotaxa
 • Tác giả công bố: Hong Thien Van và cộng sự
 • Hình ảnh:

 1. Nam mộc hương neinhuisii
 • Tên khoa học: Aristolochia neinhuisii
 • Họ Nam Mộc Hương – Aristolochiaceae
 • Năm công bố: 2017
 • Tạp chí: Helsinki
 • Tác giả công bố: Đỗ Văn Trường và cộng sự
 • Hình ảnh:

 1. Đại cán Bidoup
 • Tên khoa học: Macrosolen bidoupensis
 • Họ Tầm gửi – Loranthaceae
 • Năm công bố: 2017
 • Tạp chí: PhytoKeys
 • Tác giả công bố: Shuichiro Tagane và cộng sự
 • Hình ảnh (Tạp chí Phytokey)

 1. Lan Hoàng Thảo Cường
 • Tên khoa học: Dendrobium truongcuongii.
 • Họ Lan – Orchidaceae
 • Năm công bố: 2018
 • Tạp chí: Taiwania
 • Tác giả công bố: Leonid V. AVERYANOV và cộng sự
 • Hình ảnh:

 1. Sa nhân mấu sudae
 • Tên khoa học: Meistera sudae
 • Họ Gừng – Zingiberaceae: Alpinieae
 • Năm công bố: 2019
 • Tạp chí: Phytotaxa
 • Tác giả công bố: ŠÍDA và cộng sự
 • Hình ảnh: