Hội nghị sơ kết công tác quản lý bảo vệ rừng các tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2022

Ngày 16 tháng 9 năm 2022, Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý bảo vệ rừng các tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2022, thuộc chương trình chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có ông Tôn Thiện An, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà; đại diện các phòng Kỹ thuật, Tài vụ, Văn phòng Hạt Kiểm lâm, các trạm Kiểm Lâm và chuyên trách, tổ trưởng, tổ phó các tổ nhận khoán BVR.

 

 

Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà khoán bảo vệ rừng cho 1.565 hộ dân tại huyện Lạc Dương và Đam Rông và 06 đơn vị tập thể trong tỉnh Lâm Đồng, kinh phí chi trả cho công tác khoán bảo vệ rừng hàng năm gần 30 tỉ đồng, tuy nhiên tình hình phá rừng và lấn chiếm đất rừng vẫn phức tạp, số vụ vi phạm liên quan trong lĩnh vực lâm nghiệp không có chiều hướng giảm cả về số vụ và mức độ vi phạm. Hội nghị đã thảo luận những khó khăn, vướng mắc của các hộ nhận khoán, đơn vị tập thể trong quá trình thực hiện công việc quản lý bảo vệ rừng theo hợp đồng đã ký kết và các giải pháp để nâng cao chất lượng của lực lượng nhận khoán nhằm để ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng tại Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà.