Đồng chí Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng dẫn đầu đoàn công tác đến làm việc Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 03 tháng cuối năm 2019

Ngày 9 tháng 10  năm 2019, đồng chí Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng dẫn đầu đoàn công tác đến làm việc tại Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 03 tháng cuối năm 2019 của đơn vị. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các sở Nông nghiệp &PTNT, Sở Tài Nguyên và môi trường, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch Đầu tư, UBND huyên Lạc Dương,…

 

Sau khi nghe báo cáo của Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà và ý kiến của các sở, ban, ngành. Đồng chí Phạm S đánh giá nhiệm vụ chính trị của Vườn trong 9 tháng đầu năm 2019 đã đạt nhiều kết quả, đoàn công tác đã ghi nhận những công tác nổi bật tại đơn vị. Tổng diện tích Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà khoảng 70.000 ha, tổng diện tích giao khoán bảo vệ rừng là  66.235,79 giao khoán cho 1541 hộ dân và 6 đơn vị tập thể, bình quân mỗi hộ được nhận khoán bảo vệ rừng cao hơn so với các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, do đó người dân nhận khoán có thu nhập tốt hơn; đơn vị chưa để xảy ra vụ vi phạm lớn, nổi cộm so với các địa phương khác, công tác quản lý bảo vệ rừng chặt chẻ các tiểu khu 26, 27 không phức tạp so với các năm trước; thực hiện 4 phương châm tại chổ và trách nhiệm của người dân nhận khoán không để xảy ra cháy rừng; công tác nghiên cứu khoa học; Du lịch sinh thái phát triển, số lượng khách du lịch trong 9 tháng đầu năm là 6.466 lượt khách tăng 2,1% so với cùng kỳ và doanh thu tăng 30 %; Dự án tài nguyên thiên nhiên bền vừng (SNRM) được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cao; Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà là cơ quan thường trực của Khu dữ trữ sinh quyển thế giới Langbiang đã tổ chức với nhiều hoạt động nổi bật,… đồng chí thay mặt đoàn công tác gửi lời chúc mừng Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà được công nhận danh hiệu là Vườn di sản Asean sắp tới vào ngày 20 tháng 10  tại Lào.

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Phạm S đã nêu ra một số hạn chế còn tồn tại ở đơn vị như công tác quản lý bảo vệ rừng tuy có cố gắng nhưng số vụ vi phạm xảy ra không giảm sâu, số vụ vi phạm vắng chủ xảy ra còn cao; sự phối hợp với ngành, địa phương chưa dứt điểm kéo dài gây thông tin không tốt trong quá trình hoạt động…..

Trong 3 tháng cuối năm, đồng chí Phạm S đề nghị Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà rà soát các nội dung theo kế hoạch năm 2019, Vườn tiếp tục phát huy những kết quả tốt đã đạt được, những vấn đề còn hạn chế, tồn tại thì xác định nguyên nhân để từ đó có các biện pháp khắc phục, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn năm 2019.