PHÁT HIỆN MỘT QUẦN THỂ TRÀ HOA KREMPF (CAMELLIA KREMPFII) TẠI KHU VỰC HÒN GIAO

 Ngày 28/10/2013, tại khu vực Hòn Giao, là khu vực giáp ranh giữa Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà và tỉnh Khánh Hòa, cán bộ nghiên cứu Vườn quốc gia và trường Đại học Đà Lạt đã phát hiện ra một quần thể Trà mi (Camellia). Qua so sánh mẫu thu được và mẫu chuẩn có số hiệu: P00700354 (Type), nhóm nghiên cứu xác định đây là loài Trà hoa Krempf, có tên khoa học là: Camellia krempfii (Gagnep.) Sealy. Địa điểm phát hiện quần thể Trà hoa Krempf nằm ở độ cao khoảng 800m, trong kiểu rừng kín thường xanh, với số lượng cá thể tương đối nhiều. Trà hoa Krempf  là tiểu mộc cao 5-8 m, lá có phiến hình thon dài, đáy lá hình tim, cuống lá lá to và dài hơn loài Hải Đường (Camellia amplexicaulis) cho nên cuống lá không ôm sát cành như loài này. Hoa củaCamellia krempfii có màu đỏ gạch, cánh hoa xếp chồng lên nhau gần giống như loài Trà hoa Piquet (Camellia piquetiana(Pierre) Sealy.).

Trà hoa Krempf  được ông: M. Krempf thu mẫu lần đầu tiên tại Ton Ha– Khánh Hòa vào năm 1912 với số tiêu bản là: Krempf. 1564, tiêu bản mà ông Krempf thu được chỉ có lá và nụ hoa, trên cơ sở tiêu bản này Ganepain đã mô tả và công bố loài này vào năm 1942 với tên khoa học là: Thea krempfii Gagnep. Từ đó đến nay, các nhà nghiên cứu vẫn chưa ghi nhận thêm thông tin về hình ảnh tự nhiên, hình dáng quả và đặc biệt là màu sắc của hoa của loài này.

Như vậy sau hơn 100 năm kể từ lần phát hiện đầu tiên, chúng tôi đã ghi nhận có sự phân bố của loài này tại dãy núi Hòn Giao. Kết quả này cung cấp thêm một bằng chứng thuyết phục cho tính đa dạng cao của hệ thực vật tại đây.

Trương Quang Cường và Phạm Hữu Nhân

(Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà)