PHÁT TIỆN MỘT LOÀI THỰC VẬT MỚI THUỘC CHI BILLOLIVIA SP. Ở VQG BIDOUP – NÚI BÀ

Phạm Hữu Nhân – Viện Sinh thái học miền Nam

Các nhà nghiên cứu thực vật thuộc Viện Sinh thái học miền Nam, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam và Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng. Mới phát hiện và công bố một loài thực vật mới có tên khoa học là Billolivia tichii Lưu, Q.D.Nguyễn & N.L.VŨ ở các khu vực có đất dọc theo các dòng suối trong rừng kín thường xanh trên núi ở độ cao 1800-1900 m so với mặt nước biển. Sườn phía tây của núi Gia Rích, thuộc xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, trong phạm vi của VQG Bidoup Núi Bà, cao nguyên Đà Lạt, miền Nam Việt Nam.

Loài mới đăng trên tạp chí phytotaxa.219.2.9 và được vinh danh nhà nghiên cứu thực vật học, chuyên gia về Lan của Việt Nam, ông Nguyễn Thiện Tịch, giảng viên tại trường Đại học KHTN, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh, là người đầu tiên tìm ra loài này và đề cập nó là một loài mới với tập thể tác giả.

Loài mới Giang ly tịch có hình thái khá giống với Giang ly đuôi dài – Billolivia longgipetiolata, trên cao nguyên Đà Lạt, hai loài này có khi còn mọc xen vào nhau. Chỉ khi chúng được tách ra theo dõi và nghiên cứu ở phòng thí nghiệm mới cho thấy sự khác biệt, đó là về mùa hoa. Loài mới này nở hoa vào tháng 10 và tháng 11 hang năm trong khi loài Billolivia longipetiolata, lại có hoa vào tháng 1 và tháng 2 năm sau. Sự khác biệt về mùa hoa đã làm cho chúng không có khả năng phối ngẫu ngược trở lại, và là một rào cản để những quần thể gần gữi nhau trở thành tách biệt về mặt di truyền và là một loài sinh học khác.Loài được đề xuất vào IUCN nhưng mới chỉ ở cấp độ DD (chưa có đủ dẫn liệu).

Kết quả nghiên cứu này là một phần trong chương trình Tây Nguyên 3: được tài trợ bởi dự án mang ký hiệu TN3/T09.


Giang ly tịch Billolivia tichii – Ảnh: Phạm Hữu Nhân

Nguồn: Sinh vật rừng Việt Nam