Tăng cường công tác quản lý khách du lịch tham quan trái phép

Hiện nay có một số cá nhân, tổ chức cho khách du lịch tham quan trái phép vào Vườn quốc gia Bidoup – Núi bà đặc biệt là khu vực cây thông cô đơn và dọc tuyến quốc lộ 27C. Việc tổ chức tham quan trái phép bằng ca nô, xuồng máy và xe ô tô vào lâm phần Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà quản lý tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho du khách.

 

Ngày 25 tháng 12 năm 2020, Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà ban hành công văn 281/CV-VQG về việc tăng cường công tác quản lý khách du lịch tham quan trái phép. Theo công văn, Giám đốc yêu cầu Hạt kiểm lâm VQG chỉ đạo các Trạm kiểm lâm, Đội tuần tra lưu động phối hợp với Chính quyền địa phương tăng cường công tác tuần tra, ngăn chặn các cá nhân, tổ chức đưa người vào tham quan trái phép vào Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà để trách nguy cơ mất an toàn cho du khách; lập biên bản và xử lý các cá nhân, tổ chức đưa người tham quan trái phép vào Vườn theo đúng các quy định của pháp luật đồng thời văn bản gửi Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương để phối hợp chỉ đạo và các cơ quan chức năng liên quan được biết.