Thông báo về việc tuyển dụng viên chức

Căn cứ Kế hoạch số 129/KH-VQG ngày 29/6/2020 của Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà tổ chức tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển năm 2020, Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà thông báo về việc xét tuyển viên chức của đơn vị như sau:

 1. Điều kiện chung:

Việc tuyển dụng viên chức nhằm ổn định cơ cấu tổ chức và hoàn thành các nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Lâm Đồng giao.

Việc tuyển dụng viên chức đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc, đáp ứng đúng đề án vị trí việc làm.

Đảm bảo tính khách quan, đúng quy định của Pháp luật.

 1. Đối tượng tham gia xét tuyển:

Mọi công dân Việt Nam tuổi đời từ 18 đến 45, có đủ điều kiện về chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức, sức khỏe, không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự . . . theo quy định của Luật Viên chức.

 1. Hình thức, lệ phí tuyển dụng:

– Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển, phỏng vấn, sát hạch

–  Lệ phí tuyển dụng: 500.000 đ/thí sinh;

 1. Chế độ ưu tiên:

– Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

– Thương binh;

– Người hưởng chính sách như thương binh;

– Con liệt sĩ;

– Con thương binh;

– Con đẻ của người hưởng chính sách như thương binh;

– Người dân tộc thiểu số;

– Đội viên thanh niên xung phong;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

Tuyển dụng 03 viên chức bố trí vào các chức danh nghề nghiệp sau:

– 01 Cao đẳng các ngành: VTLT, Thư viện – thông tin, Hành chính VP; mã ngạch 01.004;

– 01 Cử nhân công nghệ sinh học; mã ngạch 01.003;

– 01 Cao đẳng ngoại ngữ tiếng Anh; mã ngạch 01.004.

 1. Hồ sơ đăng ký dự thi theo mẫu gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Sơ yếu lý lịch tự thuật;

– Giấy khám sức khỏe (thời hạn 1 tháng, bản chính hoặc phô tô công chứng);

– Bằng tốt nghiệp, bảng điểm (phô tô công chứng);

– Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (phô tô, công chứng);

– Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có).

(Ghi chú: Phiếu đăng ký, sơ yếu lí lịch tự thuật tải ở phần Download phía dưới thông báo)

 1. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ:

Thời gian:  Nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/8/2020;

Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà, tiểu khu 97, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng (nộp trực tiếp cho ông Hà Văn Tiến).

 1. Tài liệu ôn tập:

Có danh mục tài liệu ôn tập kèm theo thông báo này, đăng tải trực tiếp trên Website: Bidoupnuiba.gov.vn

Mọi chi tiết về ngạch đăng ký dự thi, yêu cầu trình độ chuyên môn, chuyên ngành . . . Hội đồng niêm yết công khai, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và Website: bidoupnuiba.gov.vn. Hoặc liên hệ số điện thoại 02633.502.005 để được giải đáp trực tiếp.

 

DANH MỤC

TÀI LIỆU PHỤC VỤ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

–––––––––––

 

 1. Kiến thức chung

– Luật Viên chức 2010;

– Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức năm 2019;

– Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

– Nghị định 27/2012/NĐ-CP về xử  kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức;

– Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư (sát hạch về Điều 9. Kỹ thuật trình bày văn bản theo phục lục kèm theo);

– Quyết định 1240/QĐ-TTg về chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên Bidoup – Núi Bà thành Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà (tải ở phần Doawnload);

– Quyết định 144/2005/QĐ-UB về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà (tải ở phần Doawnload).

 1. Kiến thức chuyên ngành: ngoài các kiến thức kỹ năng được đào tạo, thí sinh sát hạch nội dung pháp luật liên quan đến lĩnh vực tuyển dụng, như sau:
 2. Đối với chuyên ngành VTLT, Thư viện – thông tin, Hành chính VP:

       Các Thông tư, Nghị định liên quan đến hành chính văn phòng, Văn thư, lưu trữ, soạn thảo văn bản,…

 1. Đối với chuyên ngành Cử nhân Công nghệ sinh học

– Luật Lâm nghiệp 2017;

– Nghị định 156/2018/NĐ-CP quy định một số điều của Luật Lâm nghiệp;

– Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009; Luật hợp nhất Luật Đa dạng sinh học số  32/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018;

– Nghị định 65/2010-NĐ- CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đa dạng sinh học;

– Hệ thống các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường…

 

Download