Thông báo về việc tuyển dụng viên chức

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức

–––––––––

Căn cứ Kế hoạch số 292/KH-VQG ngày 16/11/2021 của Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021, Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà thông báo về việc xét tuyển viên chức của đơn vị như sau:

  1. Điều kiện chung:

Việc tuyển dụng viên chức nhằm ổn định cơ cấu tổ chức và hoàn thành các nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Lâm Đồng giao.

Việc tuyển dụng viên chức đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc, đáp ứng đúng đề án vị trí việc làm.

Đảm bảo tính khách quan, đúng quy định của Pháp luật.

  1. Đối tượng tham gia xét tuyển:

Mọi công dân Việt Nam tuổi đời từ 18 đến 45, có đủ điều kiện về chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức, sức khỏe, không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự . . . theo quy định của Luật Viên chức.

  1. Hình thức, lệ phí tuyển dụng:

+ Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển thông qua kiểm tra sát hạch.

+ Lệ phí tuyển dụng: 500.000 đ/thí sinh

  1. Chế độ ưu tiên:

– Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

– Thương binh;

– Người hưởng chính sách như thương binh;

– Con liệt sĩ;

– Con thương binh;

– Con đẻ của người hưởng chính sách như thương binh;

– Người dân tộc ít người;

– Đội viên thanh niên xung phong;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

  1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

Tuyển dụng 04 viên chức bố trí vào các chức danh nghề nghiệp sau:

– 02 Kỹ sư lâm nghiệp; mã ngạch 01.003;

– 02 Đại học Kế toán, Tài chính kế toán, Tài chính Ngân hàng… mã ngạch 06.031.

  1. Hồ sơ đăng ký dự thi theo mẫu gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức;

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm kết quả học tập được cơ quan nhà nước có thẩm quyển chứng thực. Trường hợp bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe;

– Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị xét tuyển về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có);

– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

 (Hồ sơ phát hành tại phòng Tổ chức – Hành chính).

*Ghi chú: cá nhân phải cam kết và chịu trách nhiệm trước Pháp luật về văn bằng, các giấy tờ nộp trong hồ sơ dự tuyển. Nếu thí sinh đăng ký dự tuyển không có đủ các văn bằng trên thì sẽ không được xét tuyển.

  1. Thời gian, địa điểm phát hành, thu nhận hồ sơ:

Thời gian:  Thời gian phát hành hồ và nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/12/2021;

Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà, tiểu khu 97, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng (nộp trực tiếp cho ông Hà Văn Tiến).

Mọi chi tiết về ngạch đăng ký dự thi, yêu cầu trình độ chuyên môn, chuyên ngành . . . Hội đồng niêm yết công khai và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và Website: bidoupnuiba.gov.vn.