Tọa đàm kỷ niệm 19 năm ngày thành lập Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà (19/11/2004-19/11/2023)

Sáng ngày 17/11/2023, Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 19 năm ngày thành lập Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà (19/11/2004-19/11/2023).

Về tham gia buổi tọa đàm có lãnh đạo các ban, ngành liên quan; cán bộ hưu trí Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà và công chức, viên chức, người lao động đang làm việc trong đơn vị. Các đại biểu về tham dự đã ôn lại truyền thống của ngành lâm nghiệp; chia sẽ những kỷ niệm, những khó khăn từ ngày thành lập Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà đến nay. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, chỉ đạo của Ban Giám đốc và nỗ lực của công chức, viên chức, người lao động, Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà đã vượt qua nhiều thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ theo 9 chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ giao, đưa đơn vị trở thành một trong những Vườn quốc gia phát triển nhanh và bền vững. Nhân dịp này, Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức khen thưởng thành tích đột xuất trong công tác quản lý bảo vệ rừng cho tập thể, cá nhân thuộc Công an huyện Lạc Dương và Viện kiểm soát nhân dân huyện Lạc Dương.

Một số hình ảnh tại buổi Tọa đàm kỷ niệm 19 năm ngày thành lập Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà (19/11/2004-19/11/2023)