Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức buổi làm với Đoàn công tác Vườn quốc gia Cúc Phương

Sáng ngày 27 tháng 02 năm 2024 tại Hội trường Văn phòng, Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức buổi làm với Đoàn công tác Vườn quốc gia Cúc Phương về việc trao đổi kinh nghiệm các hoạt động của hai đơn vị.

Tham gia buổi làm việc có Giám đốc, Phó Giám đốc và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà. Về phía Đoàn công tác Vườn quốc gia Cúc Phương có Giám đốc và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc. Hai đơn vị đã báo cáo kết quả đạt được về các chương trình hoạt động và chia sẽ, trao đổi những khó khắn, vướng mắc, tồn tại trong việc triển khai thực hiện đặc biệt là trong các công tác bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển du lịch sinh thái, giáo dục môi trường, xây dựng phương án tự chủ bền vững.

 

Một số hình ảnh tại buổi làm việc