Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức buổi làm với Đoàn công tác Vườn quốc gia Mũi Cà Mau về việc trao đổi kinh nghiệm các hoạt động của hai đơn vị.

Sáng ngày 7 tháng 9 năm 2023 tại Hội trường Văn phòng, Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức buổi làm với Đoàn công tác Vườn quốc gia Mũi Cà Mau trao đổi kinh nghiệm về các hoạt động của hai đơn vị.

 

Tham gia buổi làm việc có Giám đốc, các phó Giám đốc và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà. Về phía Đoàn công tác Vườn quốc gia Mũi Cà Mau có Giám đốc, thành viên Ban giám đốc, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn.

Hai đơn vị đã trao đổi kinh nghiệm về các chương trình hoạt động, những khó khắn, vướng mắc, tồn tại trong việc triển khai thực hiện đặc biệt là trong các lĩnh vực về quản lý tài nguyên thiên nhiên rừng; về thực hiện phương án quản lý rừng bên vững; về quản lý, phát triển du lịch sinh thái; thực hiện các chương trình dự án trong nước và quốc tế; …

 

Một số hình ảnh của Đoàn công tác Vườn quốc gia Mũi Cà Mau tham quan thực tế, trao đổi kinh nghiệm tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.