Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2020

Ngày 22 tháng 01 năm 2021 tại hội trường Văn phòng, Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2020 để đánh giá những kết quả đạt thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Về tham dự hội nghị có ông Phạm Sỹ Thế – Chủ tịch công đoàn viên chức tỉnh Lâm Đồng và toàn thể công chức, viên chức, người lao động hiện đang làm việc tại đơn vị.

 

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị: Ông Lê Văn Hương – Bí thư ĐUCS, Giám đốc VQG và ông Tôn Thiện An – Chủ tịch CĐCS, Phó Giám đốc VQG

 

Ông Nguyễn Lương Minh – Phó Giám đốc VQG thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021 đã đánh giá đầy đủ, toàn diện những khó khăn và thách thức của Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà trong năm 2020: lượng khách đến tham quan du lịch giảm do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, chưa ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, các vụ vi phạm lâm luật vẫn xảy ra trên địa bàn quản lý với tỷ lệ vắng chủ còn chiếm tỉ lệ cao trên số vụ được phát hiện,… Bên cạnh đó đơn vị đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: số vụ phát hiện và đã lập biên bản vi phạm hành chính là 33 vụ giảm so với năm 2019; triển khai kế hoạch lâm sinh 38,25 ha bao gồm chăm sóc rừng trồng thay thế và rừng trồng sau giải tỏa; thực hiện phương án PCCCR mùa khô năm 2019-2020 kết quả nghiệm thu đạt tỷ lệ 98%; chương trình nghiên cứu khoa học: tiếp tục thực hiện các hoạt động dự án nông thôn miền núi, đề tài KHCN cấp tỉnh nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống và trồng Sói rừng làm dược liệu ở Lâm Đồng, triển khai thực hiện chương trình bảo tồn Trà My tại Vườn quốc gia theo hỗ trợ của Quỹ Franlikia và công bố, phối hợp công bố 07 bài báo trên các tạp chí khoa học; thực hiện tuyên truyền, giáo dục bảo vệ rừng và môi trường hoàn thành 100% kế hoạch; công tác xây dựng cơ bản đảm bảo chất lượng, giải ngân đúng quy định; chương trình hợp tác quốc tế: ký Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu khoa học với Tổ chức bảo tồn động vật hoang dã toàn cầu (GWC), tổ chức chương trình SAPEC 2020 với sự tham gia của chuyên gia học viên đến từ 11 quốc gia,  thực hiện điều tra khảo sát đa dạng khu hệ thú và chim mặt đất (theo hợp tác với Viện nghiên cứu động vật hoang dã Leibniz) và công bố các kết quả nghiên cứu. Tham gia các hoạt động của dự án GIZ – Bio, dự án Quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững – Hợp phần đa dạng sinh học, đề xuất dự án tài trợ từ USAID;…

 

Ông Nguyễn Lương Minh – Phó giám đốc VQG  trao tặng giấy khen cho công chức, viên chức có thành tích xuất sắc trong năm 2020

Hội nghị lần lượt thông qua các báo cáo quan trọng như: báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết năm 2019, báo cáo tài chính công, báo cáo quy chế chi tiêu nội bộ, báo cáo thực hiện quy chế dân chủ, báo cáo thanh tra nhân dân,…đa số các ý kiến của công chức, viên chức, người lao động đều nhất trí về các mặt hoạt động đã đạt được của đơn vị trong các báo cáo tổng kết, về các chỉ tiêu đạt được, những tồn tại, nguyên nhân yếu kém và các chỉ tiêu kế hoạch cũng như phướng hướng hành động năm 2021.