Phát hiện một loài rắn mới ở Lâm Đồng, Việt Nam

Đặc điểm nhận dạng chính: dài thân 393 mm, dài đuôi 107 mm; không có nanh và không có tuyến nọc độc; 14 răng hàm trên…

 

 

Các nhà khoa học Nga và Việt Nam vừa công bố một giống và một loài rắn mới phát hiện ở khu vực rừng Lộc Bắc, tỉnh Lâm Đồng. Giống rắn mới có tên khoa học là Coluberoelaps Orlov, Kharin, Ananjeva, Nguyen & Nguyen, 2009. Do đặc điểm hình thái của giống rắn này giống cả hai nhóm rắn nước và nhóm rắn hổ nên tên giống được hình thành từ tên la-tin của hai nhóm trên: rắn nước (Coluber) và rắn hổ (Elaps).
Tên loài mới được đặt theo tên của TS. Nguyễn Văn Sáng (Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật), người thu được mẫu chuẩn, đồng thời để ghi nhận những đóng góp to lớn của ông trong nghiên cứu về bò sát và ếch nhái ở Việt Nam.
Loài rắn mới có tên Việt Nam là Rắn nguyễn văn sáng, tên khoa học là Coluberoelaps nguyenvansangi Orlov, Kharin, Ananjeva, Nguyen & Nguyen, 2009. Đặc điểm nhận dạng chính: dài thân 393 mm, dài đuôi 107 mm; không có nanh và không có tuyến nọc độc; 14 răng hàm trên; vảy thân nhẵn, 15 hàng vảy quanh giữa thân; 267 vảy bụng, 81 đôi vảy dưới đuôi; giữa thân có vệt màu nâu sẫm, hai bên dải màu nâu vàng, sườn màu nâu sẫm, bụng màu trắng đục. Mẫu chuẩn của loài này được thu thập trong chuyến khảo sát về đa dạng sinh học tại Lâm Đồng vào năm 2003 do tổ chức WWF Đông Dương tài trợ. Mô tả chi tiết của giống và của loài mới được đăng trên Tạp chí Bò sát và Ếch nhái Nga, Tập 16, số 3, năm 2009
Rắn nguyễn văn sáng Coluberoelaps nguyenvansangi. Ảnh: Nikolai Orlov
Như vậy chỉ tính riêng 10 tháng đầu năm 2009 đã có 1 giống mới và 7 loài mới được công bố dựa trên các mẫu chuẩn thu thập ở Việt Nam gồm 3 loài ếch nhái và 4 loài bò sát. Số loài mới cho khoa học được phát hiện ở Việt Nam trong năm 2008 là 19 (3 loài ếch nhái và 16 loài bò sát).
Theo: Sinh vật rừng Việt Nam