Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát động Tết trồng cây Xuân Bính Thân 2016

Ngày 15/2/2016 (mồng 8 tháng giêng), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã về dự Lễ và đánh trống phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cấp quốc gia Xuân Bính Thân năm 2016 tại xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Buổi lễ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tổng cục Lâm nghiệp) phối hợp với tỉnh Tuyên Quang tổ chức.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát động tết trồng cây nhân dịp xuân Bính Thân
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham dự tết trồng cây
Hoàng Khai là một xã trong vùng “Thủ đô kháng chiến” trước đây và có phong trào trồng rừng, bảo vệ rừng tốt trong những năm qua. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Tết trồng cây đã trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong những ngày vui tết, đón xuân và đem lại những kết quả to lớn, góp phần tích cực bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế – xã hội đất nước.
Chủ tịch nước cho rằng, ngày nay, khi trái đất đang nóng lên, biến đổi khí hậu toàn cầu, nước biển dâng, thiên tai, bão lũ diễn biến bất thường, sức tàn phá ngày càng lớn, đe dọa cuộc sống của con người, phát triển kinh tế bền vững phải đi đôi với bảo vệ môi trường đã trở thành yêu cầu sống còn với mọi quốc gia, thì việc trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng ngày càng có ý nghĩa chiến lược to lớn, hết sức quan trọng.
Chủ tịch nước kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, mọi người dân, trong những ngày vui Tết, đón Xuân Bính Thân 2016 hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng, trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ, lấy bóng mát, trồng cây chắn gió, bảo vệ đê sông, đê biển, chống xói mòn đất, chống xâm nhập mặn vào đồng bằng, chống cát bay; trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng kinh tế… phù hợp với điều kiện từng nơi; đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật.
Theo báo cáo do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát trình bày tại buổi lễ, chính quyền, nhân dân các địa phương đã hưởng ứng, hăng hái tham gia phong trào trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2015, cả nước đã trồng được gần 246,5 nghìn hécta rừng. Công tác quản lý bảo vệ rừng tiếp tục chuyển biến tích cực; tổng số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng giảm 15%; thiệt hại do phá rừng giảm 22% so với năm 2014.
Các em học sinh của tỉnh Tuyên Quang tham dự tết trồng cây
Lực lượng Kiểm lâm Tuyên quang tham dự tết trồng cây
Nguồn: WWW.kiemlam.org.vn