Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt làm việc với Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà

Chiều ngày 1/4, tại trụ sở cơ quan Vườn Bidoup – Núi Bà, xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt đã làm việc nhiều nội dung quan trọng liên quan đến Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà và Khu Dự trữ sinh quyển (DTSQ) thế giới Lang Biang về các nội dung: cơ chế hoạt động; bảo tồn đa dạng sinh học; giải tỏa ở tiểu khu 26 và 27; tuyên truyền quảng bá, nghiên cứu khoa học và phát triển du lịch… Tham gia buổi làm việc còn có lãnh đạo các sở, ngành và UBND hai huyện Lạc Dương, Đam Rông.

Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt chỉ đạo tích cực triển khai các hoạt động để phát huy hiệu quả giá trị Khu DTSQ thế giới Lang Biang
Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt chỉ đạo tích cực triển khai các hoạt động để phát huy hiệu quả giá trị Khu DTSQ thế giới Lang Biang
Lãnh đạo Vườn đã báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động một số mặt  trong năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 của đơn vị như các chương trình: Bảo vệ tài nguyên rừng và bảo tồn đa dạng sinh học; Phục hồi sinh thái; PCCCR; Nghiên cứu khoa học; Du lịch sinh thái; Tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên; Hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn vùng đệm; Xây dựng cơ sở hạ tầng… Đồng thời, lãnh đạo Vườn Bidoup – Núi Bà cũng đề xuất, kiến nghị lãnh đạo tỉnh và các ngành liên quan một số nội dung như cơ chế hoạt động; quy trình rút gọn dự án Công viên bảo tồn động vật hoang dã Tây Nguyên; thành lập Ban quản lý đầu tư xây dựng dự án thuộc Vườn; vấn đề biên chế; về thời gian chậm chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng và trồng rừng thay thế…
Lãnh đạo các ngành đã trả lời, giải thích cụ thể một số nội dung của lãnh đạo Vườn đề xuất, kiến nghị và cam kết tiếp tục phối hợp, giúp đỡ tối đa cho Vườn và Khu DTSQ phát triển nói riêng, quản lý bảo vệ rừng nói chung; đồng thời đề nghị Vườn bám sát các quy định của nhà nước trong triển khai công việc. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Đoàn Văn Việt nhấn mạnh nhiều nội dung quan trọng để Vườn và các ngành liên quan phối hợp triển khai thực hiện. Đồng chí ghi nhận nhiều đóng góp tích cực của Vườn thời gian qua và lưu ý Vườn cần tiếp tục phát huy trên các lĩnh vực như quản lý bảo vệ rừng, nhất là trong tình hình xâm hại tài nguyên rừng còn phức tạp; tuyên truyền quảng bá, phối hợp tốt với các ngành và địa phương.
Đồng chí Đoàn Văn Việt chỉ đạo phải khai thác hiệu quả Khu DTSQ Lang Biang, theo đó, tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá; quy hoạch, định hướng phát triển theo từng phân khu để nâng tầm những giá trị của Khu DTSQ. Tìm cơ chế hoạt động hợp lý; phối hợp hiệu quả công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng; giải quyết dứt điểm vi phạm lấn chiếm đất rừng tại tiểu khu 26 và 27… Chủ tịch đánh giá cao thành công bước đầu về dự án Công viên bảo tồn động vật hoang dã Tây Nguyên và đề nghị các ngành liên quan của tỉnh cần lập kế hoạch để có những bước triển khai đúng tiến độ.
MINH ĐẠO
Nguồn: Báo Lâm Đồng