Công bố bốn loài thực vật mới có xuất xứ từ Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà

Chi tiết thông tin: bấm vào đây