Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lâm Đồng khảo sát góp ý dự án Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) tại đơn vị Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà

 Thực tiễn cho Hội đồng châu Âu của Hội đồng của Hội đồng châu Âu của Hội đồng của Liên minh Châu Âu của Liên minh châu Âu cho XIV. Sáng ngày 8 tháng 9 năm 2017, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên Hội đồng tỉnh Đồng Nai

làm chuyên gia về cấm hoặc thực hiện các công việc thực hiện luật và phát triển rừng; tiếp theo là các nghiên cứu; hãy lắng nghe ý kiến ​​dự án Luật bảo vệ và Phát triển tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà. Tham khảo khảo sát còn có ông K’Nhiễu quốc hội; đại diện Hội đồng dân tộc tỉnh Lâm Đồng; is a rural rural and development rural, lading of Lục Dương.

 

 

Tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Tạo – Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đánh giá công chức, viên chức trong đơn vị đã có những góp ý có cơ sở khoa học và thực tiễn dự thảo Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi). Từ kinh nghiệm trong suốt quá trình hoạt động ngành lâm nghiệp, Ông Lê Văn Hương – Giám đốc Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà đã góp ý: việc giải thích từ ngữ trong dự thảo Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) phải sử dụng các từ ngữ nhất quán, dễ hiểu và các định nghĩa rõ ràng kèm theo chú giải theo quy chuẩn quốc tế như tại khoản 3 Điều 2 đề nghị điều chỉnh cụm từ “đạt độ tàn che từ 0,1 trở lên” bằng cụm từ “đạt độ tàn che 10%” hay thay cụm từ “tỷ lệ phần mười” bằng cụm từ “tỷ lệ phần trăm” tại khoản 4 Điều 2 cho dễ hiểu và phù hợp với định nghĩa của tổ chức Nông lương thế giới (FAO); đề nghị đổi tên Vườn quốc gia thành công viên quốc gia và phân loại kèm theo chức năng của từng loại rừng đặc dụng theo Liên hiệp quốc tế bảo tồn thiên nhiên (IUCN) cho phù hợp với thông lệ quốc tế,…

 

Các thành viên tham gia cùng đoàn đại biểu Quốc hội góp ý xây dựng dự thảo Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) như: Tên dự thảo luật Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) thống nhất với tên chung là Luật Lâm nghiệp để ngắn gọn, dễ hiểu, khi người đọc sẽ biết trong đó có nội dung gì; nếu giữ nguyên điều 26 trong  dự thảo Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) sẽ mâu thuẫn với các văn bản liên quan điều 58 của Luật Đất đai do đó cần có điều chỉnh phù hợp; tên gọi làm sao phù hợp với quốc tế; các hoạt động liên quan đến Luật Lâm nghiệp khi ban hành sẽ ảnh hưởng ảnh hưởng rất nhiều trên các lĩnh vực đời sống xã hội và phát triển của nhân dân, do đó làm sao nhiệm vụ quản lý rừng tốt nhưng phải khai thác được tiềm năng giá trị của rừng đem lại cho đời sống nhân dân,…

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã tiếp thu, ghi nhận những đóng góp ý kiến dự án Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) tại đơn vị Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà và tiếp tục lấy ý kiến để tổng hợp báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.