Hội nghị tổng kết công tác lâm nghiệp năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 các tỉnh phía Bắc

 Hội nghị tổng kết công tác lâm nghiệp năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 các tỉnh phía Bắc

 

Sáng 15/12/2017 tại Phú Thọ, Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lâm nghiệp năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 các tỉnh phía Bắc. Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Quốc Trị và Phó Chủ tịch UBND tỉnh tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thanh Hải chủ trì Hội nghị. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi Cục Kiểm lâm, Vườn quốc gia 31 tỉnh phía Bắc.

Trong thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương quan tâm chỉ đạo với quyết tâm khôi phục, bảo vệ và phát triển vốn rừng hiện có. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách được hoàn thiện hơn, Luật Lâm nghiệp được Quốc hội thông qua là cơ sở pháp lý quan trọng, thể chế hoá kịp thời chủ trương xã hội hoá nghề rừng, tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, quản lý chặt chẽ rừng tự nhiên, phát triển bền vững ngành lâm nghiệp, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế cho người làm nghề rừng. Cùng với đó, các cơ chế, chính sách trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tiếp tục được bổ sung trong một năm qua đã được kịp thời triển khai thực hiện, tạo nguồn lực huy động cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Tính đến hết ngày 30/11/2017, tại 31 tỉnh phía Bắc, số vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng giảm 1.200 vụ (21%), diện tích rừng bị thiệt hại giảm 2314 ha (70,3%) so với 2016. Giảm 45,9% về số vụ và 89,67% diện tích rừng bị thiệt hại do cháy so với cùng kỳ 2016

Nhiệm vụ phát triển rừng đã hoàn thành với nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch và tăng so với 2016: trồng rừng sản xuất đạt 104,6% kế hoạch năm, trồng cây phân tán đạt 108,8% kế hoạch năm.

Về cơ bản, rừng đã và đang được quản lý có hiệu quả. Tình trạng phá rừng, khai thác trái phép trên quy mô lớn được kiềm chế, giảm thiệt hại đến tài nguyên rừng và cơ bản đã kiểm soát được các “điểm nóng” về phá rừng, khai thác rừng trái phép. Chỉ đạo của Thủ tướng về dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên đã được các cấp, các ngành nghiêm túc triển khai thực hiện. Việc chuyển mục đích sử dụng rừng đã được giám sát chặt chẽ hơn. Dịch vụ môi trường rừng đã trở thành nguồn thu chủ yếu phục vụ cho việc quản lý bảo vệ rừng với 20/31 tỉnh phía Bắc có thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Tổng tiền đã thu đến hết 29/11/2017 là 659,5 tỷ đồng, đã chi trả 478,8 tỷ đồng đến các chủ rừng.

Các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại trong công tác bảo vệ, phát triển rừng, đó là tình trạng phá rừng trái pháp luật, đặc biệt là phá rừng tự nhiên để trồng rừng, khai thác lâm sản vẫn diễn ra ở một số nơi, nhiều vụ phá rừng diễn ra với quy mô lớn, trong thời gian dài nhưng chậm bị phát hiện và xử lý. Còn những điểm nóng tại Mường Nhé – Điện Biên, Ba Bể – Bắc Kạn, Nghệ An; Việc bố trí hiện trường trồng rừng ven biển gặp nhiều khó khăn;Tiến độ sắp xếp đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty lâm nghiệp chậm, gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trường Thường trực Hà Công Tuấn đã chỉ đạo toàn ngành trong năm 2018 cần tập trung triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020:  bảo vệ diện tích rừng hiện có, tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chứa cháy rừng, ngăn chặn, xử lý kịp thời, có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Phấn đấu giảm tối thiểu 10% số vụ vi phạm và diện tích thiệt hại so với năm 2017. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển rừng, kế hoạch trồng rừng thay thế. Quản lý chặt chẽ các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trên toàn quốc, đặc biệt là các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên. Rà soát, xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Lâm nghiệp. Thúc đẩy liên kết gắn với triển khai chứng chỉ rừng bền vững, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý lâm sản, truy xuất nguồn gốc. Nâng cao chất lượng và quản lý chặt giống cây trồng lâm nghiệp. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và thực thi Chương trình REDD+ quốc gia để tạo nguồn thu, tăng thu nhập cho người dân làm nghề rừng, giảm áp lực khai thác rừng tự nhiên. Đẩy nhanh sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Công ty lâm nghiệp theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng Thường trực cũng lưu ý một số điểm trọng tâm trong thời gian tới, trước mắt là việc chủ động ứng phó, sẵn sàng các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa hanh khô, nhất là những diện tích rừng bị ảnh hưởng bởi rét đậm, rét hại.

Đặc biệt, tại Hội nghị Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn đã đề nghị lực lượng kiểm lâm trong toàn quốc thực hiện 12 chữ là chủ đề phấn đấu trong năm 2018: KỶ CƯƠNG, LIÊM CHÍNH, HÀNH ĐỘNG QUYẾT LIỆT, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO./.

Nguồn: Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam