Hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng năm 2015 các tỉnh khu vực phía bắc

Trong 2 ngày 19 và 20 tháng 11 năm 2015 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức “Hội nghị Tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng năm 2015 các tỉnh khu vực phía bắc”. Phó Tổng cục trưởng, kiêm Cục trưởng Cục Kiểm lâm Nguyễn Quốc Trị chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện các Phòng, Đội thuộc Cục Kiểm lâm, 19 Chi cục Kiểm lâm các tỉnh phía bắc và Vườn quốc gia Tam Đảo.
Theo tổng hợp báo cáo từ 19 tỉnh khu vực phía bắc, năm 2015, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, sự nỗ lực, cố gắng của lực lượng Kiểm lâm các tỉnh khu vực phía Bắc, công tác quản lý bảo vệ rừng đã có những chuyển biến tích cực. Tình hình vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng giảm so với năm 2014 (tổng số vụ vi phạm giảm 919 vụ, tương ứng 19%), trong đó, phá rừng trái pháp luật giảm 29 % về diện tích, vi phạm về khai thác giảm 41 vụ tương ứng 14,3%). Công tác phát triển rừng (trồng mới) đạt được kết quả khá (đạt 91,3% kế hoạch năm). Tuy nhiên, tình trạng phá rừng, cháy rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khai thác, mua bán, vận chuyển gỗ, lâm sản và động vật rừng trái pháp luật tại một số địa phương còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là các tỉnh còn nhiều rừng, địa bàn các tỉnh giáp ranh, khu vực biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Tình hình chống người thi hành công vụ có chiều hướng gia tăng gây bức xúc trong xã hội.
Để tiếp tục duy trì những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý bảo vệ rừng và thực thi Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004, Tổng cục Lâm nghiệp yêu cầu các đơn vị cần tập trung thực hiện quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Lâm nghiệp.
Đồng chí Nguyễn Quốc Trị, Phó Tổng cục trưởng TCLN
Đồng chí Lê Đình Thơm, Giám đốc Chi cục Kiểm lâm vùng I
Ký quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng giữa Chi cục Kiểm lâm Vùng I và các Chi cục Kiểm lâm 19 tỉnh phía bắc
Nguồn: www.kiemlam.org.vn