Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016 về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng gắn với Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016 về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng gắn với Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Ngày 04/3/2016, tại Lào Cai, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (Quỹ Trung ương) đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016 về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng gắn với Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR). Ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp và ông Nguyễn Hữu Thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện Văn phòng Chính phủ, các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các đại biểu 40 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng trên cả nước.

Năm 2016, Quỹ Trung ương đặt chỉ tiêu thu khoảng 1319 tỷ đồng tiền DVMTR, duy trì chi trả cho khoảng 5 triệu ha rừng. Đồng thời, phấn đấu giải ngân 90% tiền DVMTR cho các tỉnh, Quỹ tỉnh phấn đấu giải ngân cho chủ rừng đạt 70%. Giảm nợ đọng tiền DVMTR xuống dưới 70 tỷ đồng. Tiếp tục tham mưu cho Bộ hướng dẫn cho 2 đến 3 địa phương thí điểm thu tiền DVMTR từ các nguồn thu mới đối với DVMTR trong thủy sản và sử dụng nước công nghiệp.

Bên cạnh đó, việc quản lý tốt và mở rộng hệ thống Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng từ Trung ương tới địa phương cũng được xem là nguồn lực quan trọng trong công tác quản lý bảo vệ rừng và thực hiện chính sách.

Trong năm 2016 Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam cũng sẽ hỗ trợ tài chính cho các công ty nông lâm nghiệp đang và đã thực hiện sắp xếp đổi mới mô hình quản lý. Thúc đẩy trồng rừng thay thế bằng việc thu và quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả tiền trồng rừng thay thế. Triển khai quyết liệt việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chi trả DVMTR.

Kết luận tại Hội nghị, ông Nguyễn Bá Ngãi – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Giám đốc Quỹ Trung ương chỉ đạo các địa phương cần chủ động, sáng tạo tìm ra những nguồn thu DVMTR mới từ lưu trữ cacbon, sản xuất công nghiệp, con giống, bãi đẻ…  Quỹ Trung ương cũng cần nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số giám sát, đánh giá góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc tại địa phương đồng thời nâng cao hiệu quả đảm bảo tính minh bạch trong quá trình thực thi chính sách.

Nguồn: Tổng cục Lâm Nghiệp Việt Nam