Hội thảo Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các khu bảo tồn ở Việt Nam

Trong khuôn khổ Dự án “Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các khu bảo tồn ở Việt Nam”. Ngày 18 tháng 9 năm 2015, Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà phối hợp với Cục bảo tồn đa dạng sinh học tổ chức hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng và thực hiện cơ chế tài chính bền vững cho các Vườn quốc gia và khu Bảo tồn thiên nhiên” tại hội trường Văn phòng Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

Tham dự hội thảo có đại điện Ban quản lý dự án PA, Ban lãnh đạo Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà và 15 Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên trên cả nước.Hội thảo đã nghe bài trình bày chia sẻ kinh nghiệm của Đại diện Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà về “Đề án Tăng nguồn thu và sử dụng nguồn thu từ một số dịch vụ hệ sinh thái” và các ý kiến đóng góp về phương án tăng nguồn thu từ các dịch vụ hệ sinh thái từ các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên tham gia hội thảo.

 

Thông qua hội thảo này, những phương thức tăng nguồn thu và sử dụng nguồn thu từ một số dịch vụ hệ sinh thái đã được đưa ra thảo luận sôi nổi, nhằm tìm ra những hướng đi thích hợp để tạo một cơ chế tài chính bền vững với từng Vườn quốc gia và Khu bảo tồn. Hy vọng trong tương lai không xa, các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn sẽ tìm được cho mình một cơ chế tài chính bền vững thích hợp nhất cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học